logo - Biuro projektowe AERODES
 
 
Usługi

Świadczymy usługi w zakresie projektowania struktur lotniczych w technologi głównie kompozytowej, a w uzasadnionych przypadkach także w metalu. Stosujemy wypróbowany schemat projektowania pozwalający skutecznie doprowadzić prototyp do oblotu i certyfikacji. Jest to podejście akceptowane przez nadzór lotniczy.
Zamówienie

założenia osiągowo-użytkowe samolotu

 
Projekt koncepcyjny

 • geometria wstepna
 • przewidywane osiągi
 • harmonogram wykonania prototypu i badań certyfikacyjnych
 • kosztorys
Uzgodnienie z zamawiającym
Projekt wstępny

 • obliczenia aerodynamiczne i osiągów
 • wykonanie modeli do badań tunelowych (w skali) i ewentualnie sterowanego radiem
 • wstępny projekt struktury samolotu i systemów
 • wykonanie makiety kabiny
Uzgodnienie z zamawiającym
Projekt Techniczny

 • dokumentacja wykonanawcza struktury oraz wszystkich systemów i instalacji samolotu
 • obliczenia sprawdzające wytrzymałość
 • oblicznia z zakresu mechaniki lotu
 • dokumenty eksploatacyjne
 • analiza flatteru
 • program prób statycznych
 • udział w wykonaniu proptotypu i niezbędne modyfikacje
 
Udział w próbach

 • funkcjonalnych naziemnych
 • statycznych
 • próbach w locie
 • opracowanie arkuszy zgodności
 

CERTYFIKAT

Poza powyższym, typowym działaniem konstruktorskim, jesteśmy gotowi udzielać pomocy w opracowaniu dokumentacji istniejących konstrukcji zarówno warsztatowych jak i eksploatacyjnych. Pomagamy w obliczeniach obciążeń, sprawdzeniu wytrzymałości i opracowaniu programu prób statycznych.